لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه

بازدید: 1739 بازدید
لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه

لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه

جهت خرید و اطلاع از قیمت ،واتس آپ پیام بدهید

لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه
لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه
لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه
لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه

برای خرید این پکیج کلیک کنید

لیست پکیج//

1. باطل کردن تمام انواع سحر
2. جادوی سیاه عشق و دوستی بسیار قوی و مجرب
3. چگونه موکل بگیریم – عزیمت ایغموشیة چیست؟
4. دعای محبت بین زن و شوهر صحیح و مجرب
5. سحر سیاه ابلیسی محبت و جلب محبوب بسیار قوی
6. سحر سیاه شعباذ ابلیسی جلب حبیب
7. سحر سیاه صابئی آوردن معشوش در یک روز دیوانه کردن معشوق از عشق
8. شعباذ ابلیسی برای عشق و دوستی بسیار قوی
9. طلسم دیگر جلب حبیب بسیار قوی
10. طلسم آتشی عشق و محبت سفلی
11. طلسم آمدن خواستگار بسیار قوی و مجرب شعباذ رحمانی
12. طلسم برای آمدن خواستگار بسیار مجرب
13. طلسم بسیار قوی محبت و جلب حبیب 100 درصد مجرب
14. طلسم بسیار قوی محبت و عشق ناری از مجربات عظیم
15. طلسم بسیار نیرومند جلب ثروت و طرد فقر
16. طلسم بسیار نیرومند عشق و دوستی شعباذ ابلیسی
17. طلسم جلب حبیب بسیار قوی
18. طلسم دیگر جلب حبیب بسیار قوی
19. طلسم جلب حبیب بسیار قوی و مجرب
20. طلسم جلب حبیب بسیار مجرب
21. طلسم جلب حبیب عربی
22. طلسم جلب حبیب فقط برای جلب زنان
23. طلسم جلب حبیب مجرب
24. طلسم جلب حبیب و دوستی 100_ مجرب
25. طلسم جلب حبیب و محبت با خواص حیوانات همراه نکات مهم
26. طلسم جلب محبوب بسیار نیرومند
27. طلسم سفلی جلب محبوب بسیار قوی و مجرب
28. طلسم سفلی عشق و دوستی
29. طلسم سفلی عشق و دوستی ساروخ شیطان
30. طلسم شعباذ ابلیسی محبت و عشق بسیار مجرب
31. طلسم شمع اهطمفشذیة طلسم محبت و طاعت آتشی بسیار قوی
32. طلسم عشق و جذب عظیم به حرام انجام ندهید
33. طلسم عشق و دوستی خادم طلسم خود ابلیس
34. طلسم عشق و دوستی با فلز مس بسیار مجرب
35. طلسم عشق و دوستی بسیار قوی
36. طلسم عشق و دوستی بسیار قوی و مجرب از عجایب طلسمات مغربی
37. طلسم عشق و دوستی به وسیله ملک بدوح
38. طلسم عشق و دوستی بین زن و شوهرطلسم سفلی
39. طلسم عشق و دوستی مجرب
40. طلسم عشق و محبت بسیار قوی
41. طلسم عشق و محبت بسیار ساده و قوی
42. طلسم عشق و محبت بسیار قوی جلب محبوب در چند ساعت
43. طلسم عشق و محبت بسیار قوی
44. طلسم عشق و محبت به واسطه تخم مرغ بسیار قوی
45. طلسم عشق و محبت عظیم از اسرار جلب حبیب
46. طلسم عشق و محبت قوی به واسطه شمع
47. طلسم قرآنی بسیار مجرب برای ازدواج مردان
48. طلسم محبت بسیار شدید
49. طلسم محبت بسیار قوی مجرب
50. طلسم محبت بسیار قوی
51. طلسم محبت بسیار قوی و عجیب از مجربات کهن
52. طلسم محبت بین زن و شوهر مجرب
53. طلسم محبت فارسی
54. طلسم محبت مخصوص روز دوشنبه
55. طلسم محبت و دوستی بسیار قوی از عجایب
56. طلسم محبت و دوستی به وسیله گنجشک
57. طلسم محبت و دیوانگی معشوق به واسطه ابلیس اکبر
58. طلسم محبت و عشق بسیار عظیم و قدرتمند
59. طلسم محبت و عشق بسیار قوی به واسطه روحانیت دریا بسیار مجرب و قوی
60. طلسم محبت و عشق بسیار قوی و مجرب
61. طلسم محبت و عشق جنونیة
62. طلسم محبت و عشق قوی از کنوز پنهان
63. طلسم محبت و عشق یهودی به واسطه سگ
64. طلسم منع و جلوگیری از طلاق زن و شوهر بسیار قوی و مجرب
65. مثلث اهطمفشذ غزالی طلسمی بسیار قوی برای محبت و عشق طبایع اربعه
66. محاسبه ابجد بین زن و شوهربرای پیدا کردن طالع
67. نحوه محاسبه سوره و آیه مناسب از قرآن
68. نحوه ی درست کردن طلسم سرالاسرار
69. استخدام زیتونة بنت ملک ابلیس
70. استخدام کاهن اعظم راز پنهان جادوگران
71. امضای روحانی
72. آموزش علم الواح
73. دو طلسم برای محافظت در برابر بیماری ها
74. راز جادوگران نحوه استخدام گاو بالدار لاماسو
75. سحر سفلی منع همسر از خیانت بسیار قوی و مجرب شعباذ
76. شروط اعمال سفلی بسیار مهم
77. طلسم ایقاف سحر ساحر نابود کردن روحانیت ساحر
78. طلسم برآورده شدن حاجت و آرزوها بسیار مجرب
79. طلسم عشق و دوستی خادم طلسم خود ابلیس
80. طلسم جلب ثروت و رزق بسیار قوی و نیرومند از مجربات عجیب
81. طلسم محبت عامه بسیار قوی
82. محاسبه نام قرین و همزاد
83. مسلط کردن کابوس بر دشمن
84. موکل دار کردن خاتم به خادم رزق و ثروت برای جلب مال و روزی
85. موکل دار کردن خاتم به خدام جهنم انگشتر زرقاطیة
+ فایل تصاویر برخی از طلسمات(صرفا جهت سهولت نوشتن)

لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه

فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه

طلسمات علوم غریبه

برای خرید این پکیج کلیک کنید

مطالعه بیشتر

دانلود لیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبهلیست فایل آموزشی طلسمات علوم غریبه