آموزش گام به گام علوم غریبه و دعانویسی

آموزش گام به گام علوم غریبه و دعانویسی

کتاب های علوم غریبهآموزش گام به گام علوم غریبه و دعانویسی

جهت خرید و اطلاع از قیمت ،واتس آپ پیام بدهید

WhatsApp Image 2020 04 23 at 17.51.57 - آموزش گام به گام علوم غریبه و دعانویسی

آموزش گام به گام علوم غریبه و دعانویسی

۱. آموزش علوم غریبه و دعانویسی- شروط
۲. آموزش علوم غریبه و دعانویسی- بخور
۳. آموزش علوم غریبه و دعانویسی- محاسبه ازدواج دو فرد
۴. آموزش علوم غریبه و دعانویسی- محاسبه ساعات سعد ونحس
۵. آموزش علوم غریبه و دعانویسی- محاسبه طالع و خصوصیات فردی
۶. آموزش علوم غریبه و دعانویسی- نجوم
۷. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – طلسم طلب فرزند
۸. اموزش علوم غریبه استخاره به طریق رمل از امام علی
۹. آموزش علوم غریبه و دعا نویسی – محاسبه زمان
۱۰. آموزش علوم غریبه و دعا نویسی – نحوه ساخت طلسم وفق مربع
۱۱. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – اپلیکیشن نجوم
۱۲. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – اصراف عمار و عزیمت ایغموشیه
۱۳. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – افزایش قدرت طلسم وفق
۱۴. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – آیا طلسم شده ام؟
۱۵. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – باطل طلسم شصت قاف
۱۶. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – تحصین دایم و وارد کردن اسم فرد در طلسم مربع
۱۷. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – تحصین منیع
۱۸. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – رفع نحسی مثلث و کواکب و معدوم کردن تابعه و همزاد سوء
۱۹. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – زمان، طبیعت و عنصر
۲۰. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – ساخت عزیمت طلسم
۲۱. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – طلسم رزق باسط مثلث دوپا
۲۲. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – طلسم فروش ملک
۲۳. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – طلسم مربع خالی الجنب
۲۴. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – طلسم وفق تقویت هوش و حافظه شرف عطارد
۲۵. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – طلسم وفق مثلث
۲۶. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – علم اعداد و دوایر حروف
۲۷. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – محاسبه تابعه و اصلاح قرین
۲۸. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – محاسبه نام (همزاد) قرین
۲۹. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – محاسبه و ساخت عزیمت ملائکه اسم فرد(
۳۰. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – ملوک بروج، روز، کوکب و زکات حروف تهجی
۳۱. آموزش علوم غریبه و دعانویسی – وفق طلسم سوره فتح ( گشایش رزق و فتوحات) روز اول محرم(
۳۲. اموزش علوم غریبه-آیا همزاد همانجن است
۳۳. اموزش علوم غریبه-سوال و جواب از استاد
۳۴. چراهمه باید علوم غریبه را باید یاد بگیرند
۳۵. مثالی از علم سیمیا علوم غریبه
۳۶. نکات علوم غریبه_ شاخه های علوم غریبه
۳۷. نکات علوم غریبه_ سحر روی همه عمل نمیکنه

 

 

مطالعه بیشتر